image description

Voor wie

Bent u een werkgever in de brede agrarische branche zoals hovenier, bloemist, veehouder of akkerbouwer? Heeft u een werkplek voor een assistent medewerker? Dan kan een deelnemer van TerraStart u helpen! 

TerraStart biedt onderwijs, bemiddeling en begeleiding aan kwetsbare mensen uit onze samenleving. Dit zijn veelal arbeidskrachten met een beperkter verdienvermogen. Zij ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld Wajong), komen van het praktijkonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs of wonen in een zorginstelling. Om verschillende redenen zijn zij niet in staat een reguliere mbo-opleiding te volgen en/of hebben ze moeite om zelfstandig een baan te vinden. TerraStart biedt leerwerktrajecten aan binnen de sectoren groen, bloem,  agrarisch en teelt. Elk mens is anders en dat geldt voor onze deelnemers ook. Deelnemers van TerraStart worden ingezet op zeer diverse werkplekken voor allerlei taken. 

Doorlopend bieden wij jaarlijks een aantal TerraStart projecten aan. Dit houdt in dat wij ook doorlopend werk zoeken in de verschillende branches in de drie noordelijke provincies. Wij zijn dus altijd op zoek naar werkgevers in de brede agrarisch branche zoals hoveniers, bloemisten, veehouders of akkerbouwers. Heeft u een plekje voor een assistent medewerker? Dan nemen wij graag contact met u op.
 

Wat biedt TerraStart u?
Door ons begeleidings- en onderwijsprogramma zorgen we ervoor dat de deelnemers zo goed als mogelijk bij u inzetbaar zijn. Wij zorgen voor een goede begeleiding en u kunt altijd terecht bij één van onze jobcoaches. Daarnaast ondersteunen wij u bij afstemming met diverse instanties, zoals het UWV en de gemeenten. Veelal zijn er bij de TerraStart deelnemers diverse regelingen die u ondersteunen om deze mensen in dienst te nemen, zoals bijvoorbeeld compensatie voor de verminderde arbeidscapaciteit en no-risk regelingen.

Los van al deze regelingen zoeken wij werkgevers met een sociaal hart, die onze TerraStart deelnemers een goede kans op een gelukkig werkzaam leven willen geven. U krijgt daar veel voor terug; een gemotiveerde werknemer die een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw bedrijfsvoering!

De opleiding
Afhankelijk van het leerwerktraject volgt de deelnemer een opleiding tot assistent medewerker Hovenier/Agrarisch/Bloem/Teelt. De opzet van de opleidingen zijn gelijk.

Het leerwerktraject duurt ongeveer een jaar. In dit jaar gaan de deelnemers een dag per week naar de opleiding. Zij volgen in een kleine groep praktisch onderwijs, gegeven door een vakdocent. Dit traject wordt ondersteund door de inzet van een jobcoach. Naast de vakinhoudelijke inhoud van deze opleidingen wordt er aandacht geschonken aan het (verder) ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

Mocht er vanuit de markt vraag zijn naar specifieker onderwijs (andere agrarische branches) dan gaan wij graag in gesprek om te kijken wat wij kunnen bieden. Wilt u meer weten over TerraStart projecten of heeft u misschien een werkplek ter beschikking? Dan gaan wij graag met u in gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze jobcoaches via het telefoonnummer (050) 368 23 90 of 06-23 96 38 69 of via email info@terrastart.nl.