image description

Voor wie

TerraStart biedt onderwijs, bemiddeling en begeleiding aan kwetsbare mensen uit onze samenleving. Dit zijn veelal arbeidskrachten met een beperkter verdienvermogen. Zij ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld Wajong), komen van het praktijkonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs. Om verschillende redenen zijn zij niet in staat een reguliere mbo-opleiding te volgen en/of hebben ze moeite om zelfstandig een baan te vinden. TerraStart biedt leerwerktrajecten aan binnen de sectoren groen, bloem,  agrarisch en teelt.

Zoekt u een traject voor personen die u in begeleiding heeft? Dan is TerraStart misschien wat voor hem of haar. U kunt altijd vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen via de accountmanager of jobcoaches. Kijk hiervoor op de contactgegevens van het TerraStart team.