Klachtenregeling

Problemen worden bij voorkeur daar opgelost waar ze ontstaan zijn.

Klachten worden in de eerste plaats aangekaart besproken met degene, die het betreft. Binnen de school is er altijd ruimte voor een gesprek. De docent, jobcoach, adjunct-directeur/teamleider of interne contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij problemen of vragen. Ook de directeur van de vestiging en de externe vertrouwenspersoon kunnen een rol spelen bij het zoeken naar een oplossing. Pas als blijkt dat een oplossing niet mogelijk is, kan een formele klacht worden ingediend bij  het College van Bestuur (CvB).

Komt men er samen niet uit dan is er de mogelijkheid van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij Terra is aangesloten. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan in haar advies aanbevelingen doen.

Externe vertrouwenspersoon dhr. J. (Jan) Wibbens
Hét Vertrouwensbureau
De Gang 1A
9531 JK Borger
Tel. 085 105 50 55 of 06 536 971 50
jan@hetvtb.nl
 of algemeen@hetvtb.nl 

College van Bestuur van AOC Terra
Postbus 17
9700 AA Groningen
Tel.(secretariaat) 050 5292929
cvb@onderwijsgroepnoord.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 2809590
info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

Klik hier om te klachtenregeling te bekijken.