image description

ACTUEEL Leren voor Agrarisch assistent in Westerlee

Gepubliceerd op 8 juni 2021

Na het afronden van het opleidingstraject kunnen zij aan de slag als medewerker in de agrarische sector. Mede dankzij de unieke samenwerking tussen TerraStart en Afeer kon dit traject starten. Daarnaast sluiten ook deelnemers van het UWV en een praktijkschool aan.

Leren in de praktijk
De deelnemers krijgen één dag per week les op een melkveebedrijf in Westerlee. Het mooie aan les krijgen op een boerderij is dat het geleerde direct in de praktijk toegepast kan worden. Daarnaast doen zich veel praktijksituaties voor wat direct ingezet kan worden als lesmateriaal. Naast de lesdag lopen de deelnemers stage op een bedrijf wat past bij hun persoonlijke voorkeuren. Een coach van TerraStart onderzoekt samen met de deelnemer wat een passende stageplek is. Hierbij wordt direct rekening gehouden met het perspectief op betaald werk.

80% aan het werk
Onderwijs bij TerraStart kenmerkt zich door praktisch vakgericht opleiden met als doel jongeren en jong volwassenen perspectief te bieden op een betaalde baan. De vakdocent zorgt voor de kennisoverdracht in samenwerking met de veehouder/ondernemer. De coach van TerraStart is de verbindende factor tussen alle betrokken partijen zoals ouders, hulpverleners en opdrachtgevers. Deze methodiek heeft zich de afgelopen zeven jaar goed bewezen en werpt zijn vruchten af. Gemiddeld vindt 70 tot 80% van de deelnemers na afronding van het traject een betaalde baan. “Het is mooi om te vernemen dat Afeer vertrouwen heeft in deze aanpak en dat jongeren en jong volwassen op deze manier aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en kunnen doen waar ze blij van worden”, vertelt Wiep Diever, coach TerraStart.