image description

ACTUEEL Goedkeuring voornemen fusie Terra en Drenthe College

Gepubliceerd op 29 november 2023

We zijn verheugd te kunnen melden dat de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingestemd met het voornemen van Terra en Drenthe College om te gaan fuseren. Met de fusie spelen Terra en Drenthe College in op de krimp en de opgaven waar de regio voor staat.   

De minister heeft dit besluit genomen op basis van een zogenaamde Fusie Effect Rapportage (FER) die Terra en Drenthe College voor de zomer hebben ingediend. Beide instellingen passen goed bij elkaar als het gaat om verankering in de regio’s, gedeelde onderwijsvisie en visie op samenwerking. 

Door de fusie ontstaat één onderwijsinstelling waarbij de namen van de scholen wel gewoon blijven bestaan. De merken Terra en Drenthe College zullen dus niet uit het straatbeeld verdwijnen. Voor leerlingen, studenten, ouders en verzorgers verandert er daarmee in eerste instantie weinig. De nieuwe instelling gaat DCTerra heten, een herkenbare organisatie waarbij de scholen van Drenthe College en Terra duidelijk zichtbaar blijven. De naam voor de nieuwe instelling sluit aan bij wat er is én wat bekend is. 

Na deze goedkeurende verklaring werken beide instellingen vol energie toe naar een besturenfusie op 1 januari a.s. en op 1 augustus 2024 staat de volledige instellingenfusie gepland.