image description

ACTUEEL Diplomering TerraStart Groen in Groningen

Gepubliceerd op 6 juli 2018

Bijzondere diplomering bij SC Stadspark in Groningen

De diplomering is een bijzonder moment voor deze deelnemers, omdat zij allemaal uit een moeilijke startpositie komen. Dit TerraStart leerwerkproject heeft hen geholpen bij het verkrijgen van een vakdiploma en de meeste jongeren zijn ook al geplaatst bij een werkgever.

TerraStart werkt intensief samen met UWV, gemeenten (samenwerking: “Werk in zicht”) zorg en andere onderwijsinstelling. Maar van het grootste belang is de bereidwilligheid van de werkgever om open te staan voor deze specifieke doelgroepen.  Dit wordt van overheidswege gestimuleerd doordat in het sociaal akkoord is afgesproken dat extra banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking.

De deelnemers van dit TerraStart project zijn afkomstig uit de Wajong regelingen of zaten anderszins langdurig in een uitkeringssituatie. De jobcoaches van TerraStart begeleiden de jongeren op hun werkplek. De docent zorgt ervoor dat de jongeren de praktijkkennis op assistent niveau onder de knie krijgen en brengt hen algemene werknemersvaardigheden bij. Ook de werkgever speelt een grote rol in de ontwikkeling van de deelnemers. Hierbij wordt de werkgever ondersteund door de jobcoach van TerraStart. Zes van de deelnemers hebben een plek gevonden bij diverse grote en kleine werkgevers in de brede groene sector. Een daarvan is het UMCG waarbij de deelnemers aan het werk zijn in het groenonderhoud.  De verwachting is dat de overige deelnemers de komende maanden bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen.